Tillitsvalgt

På denne siden finner du det du trenger for ditt verv som tillitsvalgt.

E-læringskurs

Visste du at foreningen har et eget e-læringskurs for tillitsvalgte? Klikk under for å komme til kurssiden.

Refusjonsskjema

Har du hatt utgifter ifm en tillitsvalgtsamling eller lignende kan du søke refusjon ved å bruke dette skjemaet under. Husk å legg ved kvitteringer på dine utgifter.

Materiellbestiling

Dersom du trenger brosjyrer, ekstra utgaver av medlemsbladet eller andre profilartikler kan du kontakte sekretariatet.

Likepersonsoppdrag

Skal du registrere et likepersonsoppdrag? Dette gjør du på:

Maler og logo

Her kan du laste ned logo og maler:

Årlige rutine for innsending av dokumenter til sekretariatet

Hver lokalavdeling skal vært år gjennomføre et årsmøte. I Organisasjonshåndboken finner du utfyllende informasjon om innkalling og gjennomføring. Når årsmøte er gjennomført skal protokollen sendes til sekretariatet (post@lymfekreft.no). Opplys samtidig om eventuell utskiftning av styrets medlemmer slik at nettside og epost lister kan oppdateres.

  • Signert protokoll fra årsmøte
  • Signert årsberetning for forutgående år
  • Signert årsregnskap for forutgående år
  • Eget skjema fra Bufdir som heter Årsrapport (lokalavdelingene får tilsendt en mal for dette)

Dersom du får en henvendelse fra et medlem som ønsker opplæring er første steg å ta en vurderingssamtale med vedkommende for å se om personen vil egne seg som likeperson. Dette kan ta form av en uformell samtale, der hensikten er å avklare hvorvidt personen har et avgrenset forhold til egen sykdom. Dersom vurderingen er at vedkommende vil egne seg, meldes dette inn til sekretariatet. Når det er nok personer som ønsker opplæring vil sekretariatet organisere og ta kontakt med de påmeldte.

Foreningen har innført en søknadsordning for økonomisk støtte. Søknadsskjema sendes ut til lokalavdelingene med informasjon om frister. Det skal legges ved en handlingsplan som skisserer årets aktiviteter, samt et budsjett som følger denne malen.

Noe du lurer på?

Søk

Logg inn

for tillitsvalgte

Kontakt sekretariatet hvis du trenger innloggingsinformasjon.

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her