Behandling

Behandling av Hodgkins lymfom

I Norge har universitetssykehusene ansvaret for behandlingen av Hodgkins lymfom. Behandlingen har gjennomgått viktige forbedringer de senere årene slik at behandlingen som gis i Norge i dag kan vise til gode resultater.

Stadiet kreften din er i, vil være avgjørende for valget av behandlingen du skal få. Ved start av førstelinjebehandling vil målet nesten alltid være kurasjon.

Standardbehandlingen er en kombinasjon av strålebehandling og cellegift.

Type cellegift og antall kurer kan variere mye.

Det er også gode behandlingsmuligheter ved tilbakefall av Hodgkins lymfom. Mulige behandlingsformer her er cellegift, strålebehandling, stamcelletransplantasjon og også immunterapi.

Immunterapi med medikamentene Nivolumab og Pembrolizumab er nå godkjent for behandling av pasienter med tilbakefall.

Prognose

Utsiktene til helbredelse er best om sykdommen ikke har bredt seg.

De aller fleste yngre pasientene blir i dag helbredet.

For alle som fikk diagnosen i perioden 2011-2015, var knapt 90 prosent friske ved fem års oppfølging.

Men selv i de tilfeller hvor det foreligger langtkommen sykdom overlever omkring 50 prosent.

Også om man trenger en andre behandlingsrunde er det mulighet for å bli frisk.

Du kan lese mer om tallene på Kreftregisterets nettsted: https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kreft_i_Norge/

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her