Prognose for non-Hodgkins

Hva er prognosen for non-Hodgkins lymfom?

Utsiktene til helbredelse og overlevelse ved non-Hodgkins lymfom varierer svært mye mellom de ulike undertypene.

Forhold som alder, stadie og helsesituasjonen når behandlingen settes i gang vil dessuten spille inn.

I gjennomsnitt for alle de ulike undertypene regner vi med at opp mot sju av ti tilfeller kan helbredes.

For flere av undertypene er det slik at behandlingen bare kan helbrede et fåtall av tilfellene. I tilfeller der behandlingen ikke kan helbrede non-Hodgkins lymfom, kan mange pasienter leve mange år med lange symptomfrie perioder.

Diagnostikk og behandling av non-Hodgkins lymfom og alle typer lymfekreft har blitt stadig bedre de siste årene. Dette har ført til at pasientene som får non-Hodgkins lymfom nå lever lenger enn tidligere.

Kreftregisteret oppgir at fem års relativ overlevelse for non-Hodgkins lymfom er 75 prosent for menn og 76 prosent for kvinner (2018 tall).

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her