Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Hovedstyret

Kari Sandberg

Styreleder

Tove Nakken

Nestleder

John Meling

Styremedlem

Nina Norstrand

Styremedlem

Andreas Vikhals

Styremedlem

Amund Aasgaard

Varamedlem

Randi Folden

Varamedlem

Noe du lurer på?