Diagnostisering av non-Hodgkins

For at legene skal kunne stille diagnosen, ser de på tre forhold:

  • Hvilken undertype har du?
  • Hvor utbredt er sykdommen din?
  • Hvor raskt vokser sykdommen din?

For at du skal få en sikker diagnose er det nødvendig å ta ut en bit av svulsten (biopsi) slik at den kan undersøkes med mikroskop.

Samtidig blir det gjort flere andre spesialundersøkelser. Det tas prøve fra beinmargen, det gjøres kroppsundersøkelser og tas blodprøver for å få kartlagt forandringene.

Ofte vil du også bli scannet, før den endelige diagnosen stilles (CT-scanning, PET-scanning, MR-scanning og ultralyd).

Benmargen er en del av lymfesystemet og derfor undersøkes ofte denne gjennom en benmargsprøve.

Ved hjelp av disse undersøkelsene kan legen skille non-Hodgkins lymfom fra Hodgkins lymfom og bestemme hvilken av de ulike undertypene av non-Hodgkins det er snakk om i ditt tilfelle.

De ulike undertypene inndeles etter et internasjonalt system; WHOs klassifikasjonssystem.

De vanligste undertypene av non-Hodgkins lymfom er Diffust storcellet B-celle lymfom og Follikulært B-celle lymfom.

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her