Behandling av non-Hodgkins

Behandlerne fastsetter hvilket stadium sykdommen er i. Resultatet er bestemmende for behandlingen som du får.
  • I første stadium er det kun lymfeknuter i ett område, over eller under mellomgulvet, som er syke.
  • I andre stadium er det påvist to eller flere områder med syke lymfeknuter på en og samme side av mellomgulvet.
  • I tredje stadium er det syke lymfeknuter på begge sider av mellomgulvet, eventuelt med spredning til milten.
  • I fjerde stadium er også organer utenfor lymfesystemet rammet, som for eksempel lever, lunge eller benmarg.

I dag kan non-Hodgkins pasientene behandles med cellegift, strålebehandling, stamcelletransplantasjon og medikamenter som bruker kroppens eget immunforsvar til å bekjempe kreften (immunterapi). Det er i det siste utviklet slike medikamenter som virker spesielt på lymfomceller. Disse brukes ofte i kombinasjon med cellegift.

Cellegift er den viktigste delen av behandlingen. I mange tilfeller er det aktuelt å gi strålebehandling etter avsluttet cellegift.

Du kan lese mer om behandlingen her.

Oppfølgingen etter at behandlingen er avsluttet skal tilpasses deg.

Det er legen som har hatt ansvar for behandlingen på sykehuset som skal skissere for deg et opplegg for oppfølging og kontroller. Det er viktig for deg å få avklart:

  • Hvor ofte du skal inn til kontroll?
  • Hva kontrollen innebærer?
  • Hvor kontrollen skal gjøres?

Kontrollene dine bør inneholde en samtale med legen sammen med en klinisk undersøkelse. Spesielt må lymfekjertlene sjekkes. Samtidig er det viktig at det gjøres en undersøkelse av hjertet, lungene og magen.

Kontrollene bør foretas på sykehuset. I noen tilfeller kan det avtales at deler av kontrollene bli gjort av fastlegen.

Hvordan er prognosen for non-Hodgkins lymfom?

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her