Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Kontakt

Kontakttelefon

Trenger du noen å snakke med noen som har opplevd det samme som deg? Har du kanskje spørsmål om lymfekreft?

Redaksjonen i medlemsbladet

Er det noe du savner å lese om? Vi tar gjerne imot stoff og tips fra medlemmene og andre lesere. Send en henvendelse til oss på e-post.

Noe du lurer på?