Småcellet lymfom/ B-KLL

Dette er en av flere langsomt voksende undertyper av non-Hodgkins lymfomer.  Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er kreft som vanligvis utvikler seg sakte. Lymfekreftcellene vokser og samler seg i benmarg, blod, lymfekjertler og milt.

Vi har rundt 200 nye tilfeller av Småcellet lymfom årlig.

Et kjennetegn er at sykdommen kan arte seg helt ulikt for rammede. Noen pasienter blir aldri behandlingstrengende, mens andre igjen opplever en aggressiv utvikling.

Om sykdommen er begrenset uten å ha spredt seg, kan det gis helbredende strålebehandling lokalt.  Imidlertid har de fleste pasientene sykdommen med spredning ved diagnosetidspunktet.

Det er slått fast at den viktigste kjente risikofaktoren for å utvikle sykdommen er forandringer i immunsystemet. Ellers er det kjent at det er en viss overhyppighet av B-celle lymfomer blant personer som har vært utsatt for løsemidler, fargestoffer og pesticider over tid.

Diagnosen

Diagnosen stilles på sikker måte ved å ta ut prøver (biopsi) fra lymfeknuter. Vevet som tas ut undersøkes under mikroskop.  Det gjøres også ulike undersøkelser for å finne ut av hvilket stadie kreften er i.

For å finne hvilket stadie kreften er i gjør legene som regel en klinisk undersøkelse og andre undersøkelser. Ulike bildediagnostiske undersøkelser er vanlig, scanning, CT- og PET- undersøkelser. 

Symptomer

De fleste som rammes har ingen symptomer når diagnosen stilles. Ikke sjelden oppdages sykdommen hos helt symptomfrie personer ved helsekontroller.

Som ved flere andre lymfomer kan symptomer som nattsvette, vektreduksjon og feber uten kjent årsak, oppstå.

Behandling

Oftest blir valget ikke å starte med behandling av sykdommen. I stedet velges observasjon (“watchful waiting”) som behandlingsstrategi. 

Det er viktig at du som pasient er med på – og er enig i denne beslutningen.

Først og fremst om det oppstår symptomer eller endringer av blodverdier, blir det aktuelt med behandling.

Valg av behandlingsmetode skjer etter inngående analyser av lymfekreftcellene. Legene ønsker i forkant å finne ut av om det er snakk om kreftceller som det er vanskelig å behandle med tradisjonell behandling.

Formålet med behandlingen vil være å sørge for symptomfrihet og så lange perioder som mulig der sykdommen ikke utvikler seg.

Den tradisjonelle behandlingen som gis er cellegiftbehandling, og nå etter hvert i kombinasjon med immunterapi.. For noen yngre pasienter kan stamcelletransplantasjon være aktuelt.

Prognose

Sykdommen kan i de fleste tilfellene ikke helbredes. Den anses for å være en kronisk sykdom som den rammede kan leve et ganske normalt liv med i mange år.

Det har vært en svak økning i lengden pasientene lever med sykdommen de siste årene. Utviklingen i positiv retning ventes å fortsette. Median overlevelse for denne typen lymfomer er nå på rundt 9 år.

Det viktig å merke seg at overlevelse ikke er ensbetydende med helbredelse for denne typen lymfomer.

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her