Politisk engasjement

Lymfekreftforeningen er opptatt av at lymfompasienter skal få den beste behandlingen og oppfølgningen som mulig. Foreningen er et talerør for helsepolitiske saker som berører pasientgruppen.

Riktig og rask diagnostikk er en sentral del av det som skal til for å sikre rask tilgang til behandling (og ikke minst riktig behandling) for lymfompasienter. Derfor er vi opptatt av patologisituasjonen på våre sykehus. Les mer om denne situasjonen her.

Det forskes stadig frem til bedre og mer skånsomme medisiner. Dessverre er det slik at innføring av nye medisiner tar lang tid i Norge, og det er heller ikke alltid slik at de tas inn i det offentlige helsevesenet. Dette er en viktig sak som foreningen har engasjert seg sterkt i. Du kan lese mer om det på denne siden.

Der vi får det til setter vi fokus på disse sakene ved å profilere i medlemsbladene og sosiale media, vi skriver i media, er med på podcasts, forsøker å komme politikere i tale, med mer.

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her