Lymfoblastlymfom

Dette er en sjelden undertype av non-Hodkins lymfom som oppstår i rasktvoksende lymfeceller. De den rammer opplever at sykdommen utvikler seg hurtig og aggressivt. Det har stor betydning for utfallet at behandlingen kommer i gang svært raskt.

Dette er symptomer
  • Hevelse i knute på hals, i armhule eller lysken
  • Hevelse i ett ben på grunn av lymfekjertlene i lysken
  • Symptom eller funn ved undersøkelse som gir grunn til mistanke om lymfekreft i andre organ, f eks mage – tarm, lunger eller hjernen
  • Uforklarlige symptomer
  • Feber som varer lenge eller kommer tilbake etter å ha blitt borte
  • Kraftig svette om natten
  • Vekttap
  • Kløe i huden
Diagnose

Legene registrerer om symptomene er til stede og gjør deretter kliniske undersøkelser av lymfekjertler, lever, milt. Deretter tas både celle- og vevsprøver. Det stilles spesielle krav til diagnostiseringen av Lymfoblast lymfom. Det gjøres blant annet avanserte celleanalyser og genetisk diagnostikk.

Behandlingen 

Behandlingen av Lymfoblast lymfom baseres på intensiv – og individuelt tilpasset – kombinasjonsbehandling med ulike cellegifter. Stamcelletransplantasjon blir brukt i behandlingen pasienter når forutsetningene er til stede.

Immunterapi er kommet til som ny mulighet i behandlingen og kan brukes i kombinasjon med cellegift.

Prognosen

Lymfoblast lymfom er en sjelden undertype og statistikkgrunnlaget er derfor lite. Ut ifra informasjonen som foreligger regner med at om lag 50 prosent av pasientene helbredes, men for yngre pasienter er andelen vesentlig høyere.

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her