Fokus på rehabilitering

Lymfekreftforeningen er opptatt av rehabilitering og at det finnes gode muligheter og tilbud etter kreftbehandlingen. Mange vil kanskje ivre etter å vende tilbake til sitt “gamle liv” så raskt som mulig, men vi oppfordrer til å ta seg tid til et rehabiliteringsopplegg. Du kan få mye igjen for det på sikt.

Hvorfor er rehabilitering viktig?

Kreftbehandling er ofte lang og ikke minst svært krevende for kroppen. Dersom du lever med senskader etter en kreftbehandling er du ikke alene. Hele 1/3 av alle kreftoverlevere har en eller flere seneffekter. Det vil si at over 90 000 kreftoverlevere i Norge lever med fysiske, psykiske eller sosiale konsekvenser. Ettersom stadig flere overlever, vil dette tallet trolig øke i fremtiden. For noen vil egenrehabilitering være riktig vei å gå, mens for andre vil det være viktig å få hjelp av fagpersoner for å kunne få best mulig funksjons- og mestringsevne.

Det er viktig å huske på at selv om du kanskje er vant til å få ting til selv, er det ikke et nederlag å få hjelp med rehabilitering. Å innse at man trenger hjelp, – og å be om hjelp, handler ikke om svakhet. En av de største utfordringene man kan få som menneske, er å møte en mulig dødelig diagnose. Når sykdommen som regel krever lang og belastende behandling, og kan etterlate seneffekter med store konsekvenser for det videre liv, vil man trenge hjelp av fagpersoner.

Hvor kan du få rehabilitering?

Har du behov for et rehabiliteringstilbud, er det flere steder som tilbyr dette. På sykehus, i kommunen og egne rehabiliteringssentre.

Vi bruker ofte å si at kjerneområdene i rehabilitering er: 

  • Psykisk helse 
  • Fysisk aktivitet/ bevegelsesglede 
  • Ernæring 
  • Arbeidsliv 

En kombinasjon av komplekse utfordringer på ett eller flere av disse områdene, og mangel på lokale tilbud, kan brukes som en rettesnor for hvem som bør henvises til døgnbasert spesialisert rehabilitering. 

På de institusjonene som tilbyr kreftrehabilitering kan innhold og form variere. Undervisningstemaene er som regel valgt ut ifra opplevde behov hos pasientene og faglige vurderinger. Eksempler på temaer som tilbys, kan være seneffekter, søvn, og samliv/ seksualitet. Disse temaene kommer i tillegg til de undervisningene som er rettet direkte mot kjerneområdene. Uttrykket undervisning kan være noe misvisende. I praksis bør det handle om en dialog rundt de respektive temaene, med innspill fra de som virkelig har kjent på konsekvensene av sykdom og behandling, nemlig pasientene selv. 

Hvordan søke rehabilitering og hvor kan jeg få det? 

En lege må søke om rehabilitering for deg. Dette kan både din fastlege og behandlende kreftspesialist gjøre. De skal ha oversikt over de steder der det er mulig å få rehabilitering etter kreftsykdom.  

Den enkleste oversikten over hvor man kan få kreftrehabilitering får du ved å gå inn på www.helsenorge.no. På deres sider for «behandlingssted» finner du oversikten over rehabilitering for kreftsykdommer. Her kan du også sammenligne ventetider og antall utførte behandlinger, og få direkte lenke til institusjoner som har rehabilitering etter kreft. Har du spørsmål kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00.

Søknader fra fastlege blir behandlet ved den regionale vurderingsenheten i din helseregion. De gjør det som kalles en rettighetsvurdering. Det betyr at de vurderer om det foreligger faglig grunn for å tilby deg rehabilitering. Søknader fra kreftspesialist kan som hovedregel gå direkte til institusjonen. 

Det er i dag både fritt sykehus– og rehabiliteringsvalg i Norge. Det betyr at hvis den regionale vurderingsenheten har innvilget deg rett til rehabilitering, kan du be om få oppholdet ved hvilken som helst rehabiliteringsinstitusjon som har avtale med et helseforetak. Dette selv om institusjonen ligger i en annen helseregion enn den du selv tilhører. 

Møte andre i samme situasjon

Mange opplever at det å snakke med andre som har gjennomgått det samme som deg, kan være en viktig del av rehabiliteringen. Selv om man har pårørende rundt seg, kan det ha en verdi å dele erfaringer med en som også har gått igjennom en kreftbehandling. Foreningen har flere aktive likepersoner man kan ta kontakt med. En likeperson er først og fremst et medmenneske som i kraft av sine erfaringer kan være til hjelp for andre mennesker i deres bearbeiding av egen livssituasjon.

Mestringskurs

I tillegg til rehabiliteringskurs finnes det også ulike kreftmestringskurs. Montebellosenteret er en slik institusjon, som tilbyr en rekke ulike kurs. De har egne kreftspesifikke kurs, samt ulike temafordypningskurs. Du finner mer informasjon på deres nettside.

Noen å snakke med

Rehabiliteringsboken

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her