Follikulært lymfom

Follikulært lymfom tilhører gruppen av lymfomer som vokser langsomt og som gir den som rammes lange symptomfrie perioder. Sykdommen kan sjelden helbredes, men man kan leve lenge med den. Follikulært lymfom klassifiseres nå som kronisk sykdom.

Forekomsten av follikulært lymfom: Dette er en av de vanligste undertypene av non- Hodgkins lymfomer. Årlig får i overkant av 200 personer diagnosen i Norge.

Risikoen øker med alderen; Over halvparten av de som får sykdommen er over 70 år.

Et av kjennetegnene for Follikulært lymfom er at flere kvinner enn menn rammes.

Det er fremdeles mye som er uavklart når det gjelder årsakene til sykdommen. Man ser imidlertid økt risiko hos personer med autoimmune sykdommer. Også blant personer som over lengre tid utsettes for løsemidler og røykere sees en økt risiko.

Symptomer

Follikulært lymfom er vanskelig å oppdage tidlig. Den gir sjelden symptomer fra starten av.

De vanligste symptomene for lymfomer som feber, nattsvette og vekttap er også fraværende tidlig. Dette fører ofte til at det tar tid før pasientene oppsøker lege.  

Helseundersøkelser vil ofte kunne avdekke forstørrede lymfekjertler i bryst- og bukområdene. Etter hvert oppstår merkbare symptomer som forstørrede lymfekjertler på hals, i armhuler og lyskene.

Diagnosen

Mikroskopisk analyse av vevsprøve er avgjørende for å kunne stille en sikker diagnose. Vevet tas ut gjennom kirurgisk biopsi fra en lymfekjertel med kreftceller.

Det blir også gjort en kliniske undersøkelser for å få klarlagt hvor utbredt kreften er. Blodprøver, benmargsprøve og bildediagnostikk inngår ofte i disse undersøkelsene.

Behandling

Målet for behandlingen vil være å stoppe kreftveksten og holde pasienten symptomfri. Follikulært lymfom lar seg godt behandle, men sykdommen har en klar tendens til å komme tilbake.

Om kreften ikke har spredd seg og finnes på ett sted, så kan lokal strålebehandling helbrede pasienten.

Det vanligste er at sykdommen har spredd seg når behandlingen settes i gang.

Behandlingen som da gis er i de fleste tilfeller en kombinasjon av cellegift og immunterapi. Denne behandlingen viser nå gode resultater samtidig som det er mindre bivirkninger enn tidligere av den cellegiften som gis.

Stamcelletransplantasjon kan være aktuelt for enkelte pasienter.

Det pågår mye forskning for å forbedre behandlingen av follikulært lymfom.

Prognose

Prognosene for pasienter med follikulært lymfom har de senere årene fortløpende blitt bedre som følge av bedre behandling og diagnostikk. Nå kan situasjonen beskrives slik at flertallet av pasienter dør med sykdommen – og ikke av den. Gjennomsnittslevealder er nå mer enn tjue år.

Prognosen for den enkelte avhenger av en rekke faktorer: alder, hvor tidlig kreften oppdages, hvilket stadie den er i, hvor raskt den vokser, om den har spredd seg til andre lymfeområder eller organer, laktatdehydrogenase (som øker i forbindelse med vevssaker), samt antall røde blodlegemer.

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her