Fatigue

Fatigue – når kroppen ikke orker

Fatigue er en av de vanligste seneffektene for personer som har hatt lymfekreft. Hele 30 % av alle kreftpasienter opplever fatigue.

Fatigue er følelsen av å være kronisk fysisk eller emosjonelt sliten og utmattet, uten fysisk og psykisk anstrengelse. Man kan blant annet få følelsen av nedstemthet, konsentrasjonsvansker, utilpasshet, hukommelsessvikt, kjedsomhet, og generelt ubehag. Det trenger ikke å være en konstant følelse, den kan variere fra dag til dag, og du kan også føle deg bedre deler av dagen. Det er stor variasjon i hvor aktiv en med fatigue orker og kan være. Kanskje er noen dager gode, og kroppen føles fin og lett, mens andre dager er vanskeligere, og små hverdagslige sysler som å hente avisen, blir ekstremt anstrengende. Fatigue kan derfor være sosialt hemmende og det kan være utfordrende å opprettholde et sosialt liv, særlig kombinert med jobb. Det kan oppleves sårt å føle at man ikke strekker til eller ikke får til ting som tidligere har vært helt problematisk.

En stor utfordring for personer med fatigue er at det ikke vil hjelpe deg å hvile. Dette kan gjøre det vanskelig for pårørende og andre rundt deg å forstå og skjønne hva som skjer. Man kan fort bli oppfattet som «litt lat» av sine nærmeste, men også av kolleger, helsevesenet og NAV. Dessverre er ikke fatigue godkjent som en etablert diagnose i henhold til det internasjonale diagnosesystemet. Men det er viktig å huske på at fatigue er en reell tilstand, og har ikke noe med latskap å gjøre. Har man gjennomført en kreftbehandling og er blitt kreftfri vil ofte omgivelse se deg som frisk. Men å være kreftfri og frisk er ikke nødvendigvis det samme. Her er kommunikasjon og ikke minst informasjon om fatigue ekstra viktig. Heldigvis øker kunnskapen om fatigue, fordi spesielt enkeltpasienter har stått frem og fortalt om sine plager.

(teksten er hentet fra Stein Kvaløy sitt kapittel om Seneffekter i Rehabiliteringsboka, for deg som er behandlet for lymfekreft)

Når får man fatigue?

Det finnes to ulike former for fatigue; akutt fatigue og kronisk fatigue. Akutt fatigue er relatert til kreftsykdommen eller behandlingen av denne, og vil dermed avta etter endt behandling. Får man kronisk fatigue vil den vare i mer enn seks måneder etter avsluttet kreftbehandling. For noen, kan det gå flere år etter at man har blitt kreftfri. Det kan da være ekstra vanskelig å skjønne eller forstå at dette er en senskade av kreftbehandlingen.

Hva kan man gjøre?

Det finnes dessverre ingen metoder for å kurere fatigue. Aksept er viktig for å håndtere sin fatigue, og deri ligger også behov for forståelse. Det er viktig å redusere symptomer som kan bidra til å forverre fatigue, som for eksempel dårlig søvn, overvekt, angst og uro. For noen kan det også bety å redusere kravene til seg selv i dagliglivet. Kreftforeningens rådgivningstjeneste, NAV, sykehussosionomer, kreftkoordinatorer og andre kan gi deg råd om dine rettigheter og muligheter dersom du har behov for å redusere din arbeidskapasitet i kortere eller lengre tid.

Planlegg dagen

Forsøk å finn en balanse mellom aktivitet og hvile. Vær bevisst på hva som gjøres, og hva som kan vente. Sett av tid til hvile etter krevende aktiviteter. Lag gjerne avtaler med deg selv i kalenderen om å hvile, og overhold disse selv om det skulle dukke opp andre ting.

Bevegelse og aktivitet

Fysisk aktivitet har vist seg å kunne redusere trettheten på den måten at forbedret fysisk form gjør hverdagen mindre krevende. Forsøk å finn lystbetonte aktiviteter: sykling, dansing, aerobic, svømming, ballsport og lett til moderat styrketrening anbefales. Unngå å presse kroppen for mye i starten; bygg opp forsiktig. Regelmessighet er viktig, og dersom du blir så sliten etter en aktivitet at du ikke klarer å opprettholde regelmessighet, da har du presset deg for mye.

Søk gjerne hjelp og råd hos en fysioterapeut eller idrettspedagog. På Pusterommet er det mange gode instruktører og fysioterapeuter som står klar for å hjelpe deg. Pusterommet har også utviklet treningssekvenser du kan følge hjemmefra.

Yoga er en fin aktivitet, også for å dempe angst og uro. Lymfekreftforeningen har et 8-ukers yogakurs du kan gjøre hjemmefra. Du finner kurset på denne lukkede Facebookgruppen.

Kosthold

Det er viktig å få i seg et variert og næringsrikt kosthold. Spis heller ofte og mindre måltider, enn sjeldne og store. Husk å drikk rikelig med vann.

Kosttilskudd anbefales ikke med mindre du har påvist sykdom eller mangeltilstander.

Søvn

Fatigue kan forstyrre søvnmønsteret ditt og det er derfor viktig å forsøke å opprettholde en jevn døgnrytme. Legg deg og stå opp til omtrent samme tid hver dag, og forsøk å unngå å sov på dagtid. Dersom du må bør du begrense det til 20 minutter.

Skulle du få søvnvansker bør du diskutere medisinering med en lege, dersom andre ting som mindfullness og yoga/ meditasjon ikke ser ut til å hjelpe.

Snakk med andre

Det kan være godt å lufte sine tanker med andre som er i samme båt. Lymfekreftforeningen har et bredt nettverk av likepersoner (lenke) som kan kontaktes enten på telefon eller e-post.

Det finnes også en egen facebookgruppe for de som får fatigue etter kreftbehandling.

Be om hjelp fra de rundt deg

Venner og familie vil som regel ønske å hjelpe, men kan være usikre på hvordan, eller redde for å si noe galt. Mange setter derfor pris på å bli spurt om konkrete ting, som å handle inn, lage en matrett, hente barna i barnehage eller på skolen, klippe plenen, måke innkjørselen med mer.

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her