Non-Hodgkins lymfom

Non-Hodgkins lymfom er en samlebetegnelse for rundt 40 forskjellige undertyper av lymfekreft.

Hver enkelt undertype har ulike symptomer, sykdomsforløp og behandlinger.

Om lag halvparten av non-Hodgkins tilfellene er lite aggressive med kreft som vokser langsomt. Resten er mer aggressive typer som utvikler seg hurtig.

Non-Hodgkins lymfom er lymfekreft uten Reed-Sternberg-celler eller store Hodgkin-celler som er det som kjennetegner Hodgkins lymfom.

Forekomsten av non-Hodgkins lymfomer har vært litt stigende de senere årene.

I 2018 ble det registrert 1078 nye pasienter med non-Hodgkin lymfom i Norge.

I de fleste tilfeller kan vi ikke fastslå hvilke årsaker som ligger bak disse sykdommene. 

Forskning kan tyde på at blant annet legemidler som svekker immunforsvaret, infeksjoner med virus (Epstein Barr virus og HIV), sjeldne bakterier og autoimmune sykdommer, kan ha en betydning.

Risikoen for å få non-Hodgkins lymfom stiger med alderen. Median alder for å få non- Hodgkins lymfom er 69 år.

Det er flere menn enn kvinner som rammes av sykdommen.

Les mer om symptomer på Non-Hodgkins lymfom.

 

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her