Kontrollene

Kontrollopplegget vil variere noe avhengig av hva slags type behandling, og hvilken type lymfom du har hatt.

Oppleggene er retningsgivende og gjelder så lenge pasienten er i remisjon. Ved palliativt rettet kjemoterapi blir kontrollopplegget vurdert skjønnsmessig. Det samme gjelder for ubehandlede pasienter under observasjon.

Ved Hodgkin lymfom gjelder følgende kontrollopplegg (merk at dette gjelder pasienter uten spesifikke symptomer etter avsluttet behandling). Blodprøvetaking utføres ved alle kontroller.

Hva slags kontrollopplegg kan du forvente etter behandling av Hodgkin lymfom?

Litt avhengig om du har blitt behandlet for Hodgkin eller non-Hodgkin, samt hvilket stadie kreften var i ved diagnose, kan du forventet et kontrollopplegg som ser omtrent sånn ut:

  • Første kontroll skjer 1-2 måneder etter avsluttet behandlingsopplegg. Hensikten er å avklare om pasienten er i komplett remisjon. Kontrollen inkluderer PET/CT scan og eventuelt benmargsundesøkelse.
  • De første 2 årene etter avsluttet behandlingsopplegg gjennomføres det kontroll hver 3. måned. CT kan tas etter ett år for pasienter som var i stadium IIB – IV ved diagnose.
  • Fra det tredje år utføres det halvårlige kontroller.
  • Fra det femte året gjøres det årlige kontroller i primærhelsetjenesten.
  • Pasienter som har gjennomgått strålebehandling mot hals eller bryst anbefales livslang kontroll i primærhelsetjenesten med særlig vekt på hjerte- og lungesymptomer. Bivirkninger etter strålebehandling kan komme mange år i etterkant, og mye taler derfor for årlig livslang oppfølgning. Helsedirektoratet, i samarbeid med Kreftforeningen og Norsk lymfomgruppe har utviklet en informasjonsbrosjyre for de som får strålebehandling mot halsen, brystet eller hjertet.

Dersom du har fått høydosebehandling med autolog stamcellestøtte vil ditt immunforsvar være svært utsatt. Kontrollopplegget kan se noe annerledes, men vil i stor grad følge de samme intervallene som over. Ved utskriving skal du få informasjon om vaksinering mot stivkrampe, difteri og kikhoste. Pneumokokkvaksine vil bli anbefalt, og influensavaksine kan bli anbefalt (men etter individuelt skjønn).

Emosjonell påkjenning

Kontrollene er en påkjenning for mange. «Er kreften borte?», «har den kommet tilbake?». Det kan være vanskelig å ikke uroe seg, bekymre seg og være redd for tilbakefall.

Dersom denne frykten får vokse bør man søke om hjelp til å håndtere den.

Kreftkompasset har en podcast episode med tips og råd til håndtering av kontroller.

  • Vi er ikke våre tanker og følelser, de behøver ikke styre oss
    • Du kan forsøke å visualisere at observerer en båt fra en strandkant. Om bord på båten er de vanskelige følelsene du føler på. Kjenn på hva du føler på og aksepter de følelsene du kjenner på. Når du har gjort dette kan du visualisere at båten seiler forbi, seiler vekk med de dårlige følelsene, uten deg om bord.
  • Mindfullnessteknikker kan være nyttige for mange. Det nytter ikke å legge lokk på følelsene, det viktig å kjenne på det, samtidig som man unngår at de tar for stor plass

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her