Anaplastisk storcellet lymfom

Anaplastisk storcellet lymfom er en rasktvoksende og aggressiv sykdom. Ikke sjelden kommer den tilbake etter behandling.

Dette er en relativt sjelden krefttype som utgjør rundt to prosent av lymfekrefttilfellene i Norge. Vi kjenner ikke til hva som forårsaker sykdommen, men gjennom forskning kan vi fastslå at den ikke er arvelig.

Kreften finnes oftest i lymfekjertler, brystskilleveggen, hud, skjelett og lunger.

Anaplastisk storcellet lymfom kan dukke opp på to måter:

  • I huden kalles den kutan anaplastisk storcellet lymfom. Her vokser den vanligvis sakte.
  • I lymfeknuter og andre organer kalles det systemisk anaplastisk storcellet lymfom. Denne varianten sprer seg i de fleste tilfellene svært raskt.
Symptomer

Tidlige tegn på systemisk anaplastisk storcellet lymfom er ofte hevelse i nakken, armhulen eller lysken.

Symptomer som ofte forekommer er også:

  • Utmattelse
  • Feber
  • Tap av appetitt
  • Nattesvette
  • Vekttap

Ved kutan anaplastisk storcellet lymfom kan du først merke en eller flere hevede, røde merker på huden som ikke går bort. Dette er svulster og de de kan danne åpne sår. Kløe er vanlig.

Diagnose

Når du kommer inn til undersøkelse vil legen vite om du har lagt merke til endringer og symptomene som er nevnt over.

For å avdekke om du har anaplastisk storcellet lymfom og stille en sikker diagnose, vil legene ta ut en prøve fra hoven lymfeknute som analyseres under mikroskop.

Andre prøver som kan være nødvendige er kliniske undersøkelser (blodprøver, beinmargprøve, brystrøntgen og andre bildeprøver).

Behandling

Uansett hvilken av formene for anaplastisk storcellet lymfom du har, finnes det nå behandlinger som hjelper. Det forskes også fortløpende for å få frem nye og bedre behandlingsalternativer.

Behandlingen du får vil avhenge av hvilken type anaplastisk storcellet lymfom du har og hvor den er i kroppen.

Cellegiftbehandling er den viktigste behandlingen for systemisk anaplastisk storcellet lymfom, når kreften er i lymfeknuter og andre deler av kroppen. En stamcelletransplantasjon kan være et alternativ, spesielt om andre behandlinger ikke har ført frem.

Kutan anaplastisk storcellet lymfom behandles ved:

  • Stråling, som bruker høyenergistråler for å drepe kreftceller
  • Kirurgi for å fjerne svulstene

Om det er kreft er i mange områder av huden din, kan det være at det er nødvendig med behandling gjennom en kombinasjoner av cellegifter.

Prognosen

Utsiktene etter behandlingen av anaplastisk storcellet lymfom vil variere med hvilken type av sykdommen du har, med alder og hvilket stadie sykdommen er i. Kutan anaplastisk storcellet lymfom har gode prognoser.

Andre tilfeller av anaplastisk storcellet lymfom har prognose som T-celle lymfomer ellers. Dette er alvorlige former for kreft som i mange tilfeller gir dårligere prognoser enn en god del av de andre typene lymfekreft.

Pasientgruppen som får denne sykdommen er sammensatt og en del pasienter har helseutfordringer som kan gi dårlig prognose. Dagens behandling gir fem års overlevelse for mellom 10 og 50 prosent pasientene.

Del siden på sosiale medier:

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her