Hva mener vi?

Lymfekreftforeningen er opptatt av at pasientgruppen skal få tilgang på de beste behandlings- og rehabiliteringsmulighetene som finnes. Dette gjelder også for de små, sjeldne diagnosegruppene.

De siste årene har det blitt stadig mer fokus på kost-nytte modellen som det norske helsevesenet bygger på når det gjelder beslutninger om hvilke behandlinger som skal innføres. Det vi ser er at særlig de små gruppene kommer dårlig ut. Foreningen er også opptatt av at helsevesenet skal fungere på en så optimal og smidig måte som mulig, og vi forsøker å kaste lys på forbedringsområdene. 

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her