Siste nytt

Innkalling til landsmøte

Lymfekreftforeningen innkaller med dette til landsmøte fredag 6. mai kl. 18.00 på Scandic Hotel Lillehammer. Sakslisten for landsmøte er som

Invitasjon til landsmøte

Lymfekreftforeningen innkaller med dette til landsmøte 6. mai kl. 19.00. På grunn av usikkerheten med koronavirus avholdes landsmøte digitalt, på

Har du CTCL eller sALCL?

På vegne av vår samarbeidspartner Takeda søker vi mennesker med diagnosen kutan T-celle lymfom (CTCL) eller systemisk anaplastisk storcellet T-celle

Noe du lurer på?