Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Lokallag

Lymfekreftforeningen består av 9 aktive lokallag som dekker opp store deler av landet. Lokallagenes fremste oppgave er å være et nettverk for lymfekreftberørte i regionen. De arrangerer derfor alt fra faglige møter (ofte i samarbeid med andre pasientforeninger) til sosiale treff og aktiviteter.

Se oversikten for kontaktinformasjon til hvert lokallag. Se også kurskalenderen for en oversikt over hva som rører seg av aktiviteter.

Noe du lurer på?