Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Større sykehus gagner ikke pasienten

Del artikkelen:

Nyere forskning tyder på at sammenslåinger av sykehus går negativt ut over både pasientbehandling og økonomi.

Les kronikken på NRK Ytring her.

Noe du lurer på?