Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Brev til OUS: Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Del artikkelen:

Lymfekreftforeningen sendte den 15. mai 2015 et brev til administrerende direktør OUS vedrørende nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Brevet er sendt med kopi til både Helsedept., Styret i Helse SørØst, Radiumhospitalets venner, Kreftforeningen, alle pasientforeningene tilsluttet Kreftforeningen m.fl.

Les brevet her.

Noe du lurer på?