Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Del artikkelen:

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling.Har du eller dine nærmeste økonomiske vanskeligheter på grunn av kreftsykdom?

Da kan du søke Kreftforeningen om støtte til:
• Å lette den økonomisk vanskelige situasjonen
• Strakshjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller inntektstap)
• Utgifter som ikke dekkes av det offentlige
• Rehabilitering/velferdstiltak for hele familien

Kreftforeningen forvalter legater og stiftelser som har som formål å gi økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende, som har fått økonomiske vanskeligheter på grunn av kreftsykdom og behandling.

Støtten er en engangsbevilgning og ment som et bidrag som ikke nødvendigvis dekker hele formålet det søkes til. Den skal komme i tillegg til, og ikke i stedet, for offentlige ytelser.

Hvem får støtte og hvor mye?
Beløpene som bevilges kan variere fra 3 000 til 12 000 kroner dersom søker er enslig, og opp til 20 000 kroner dersom søker har ansvar for en familie. Den som støtten utbetales til er skattepliktig og Kreftforeningen har oppgaveplikt for beløp over 4 000 kroner.

Søkernes økonomiske situasjon vurderes på grunnlag av inntekter, utgifter, gjeld og formue, og med bakgrunn i Statens institutt for forbruksforsknings (SIFO) standard. Ca. 70 % av søknadene innvilges. De vanligste grunnene til avslag er at søker har et for høyt bankinnskudd og dermed ikke regnes som økonomisk vanskeligstilt, eller at søker har fått innvilget støtte fra Kreftforeningen tidligere.

Hvordan søke?
For å søke må du fylle ut et søknadsskjema og legge ved legeerklæring for den kreftsyke, i tillegg til siste lønnsslipp/utbetalingsblankett fra NAV og siste utskrift av likning/selvangivelse (ikke skattekort, skatteoppgjør eller lønns- og trekkoppgave) for alle i husstanden med inntekt. Vedleggene kan ettersendes i posten eller lastes opp elektronisk og sendes sammen med søknaden. Du finner elektronisk søknadsskjema her.

Du kan også fylle inn en papirutgave av søknadsskjemaet og sende det til:
Kreftforeningen, Seksjon levekår og
rehabilitering, Postboks 4 Sentrum,
0101 Oslo

Søknadsfristen er den 10. i hver måned, og svar på søknaden innen den 25. samme måned. Før jul er fristen flyttet litt frem.

Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjema eller andre spørsmål om ordningen for økonomisk støtte, kontakt Kreftlinjen på tlf. 800 57 338 eller bruk e-post: rettigheter@kreftforeningen.no

Du kan også kontakte Kreftlinjen på
• chat på kreftforeningen.no
• e-post: kreflinjen@kreftforeningen.no
• SMS til 1980 merket kreftlinjen

Noen pasienthistorier
En enslig forsørger vil gjerne glede barnet sitt, spesielt i sykdomsperioden, men opplever det veldig tøft ikke å ha råd til det. Hun skriver: «Sykdommen min har påvirket sterkt datteren min psykisk, hun sliter veldig med redsel, bekymringer som har gjort at hun har forandret personligheten sin. Jeg som mor får lyst til å glede henne med noe kjekt for at hun skal smile og være glad opp i alt det tøffe hun er i, men det er så tøft for meg, for det har jeg ikke råd til.»

«I disse periodene er det ikke så mye til overs til å gjøre gøye ting med familien, og det er jo en tid der det å kunne reise bort litt og ta en pause fra alt oppleves som godt og viktig. Hovedgrunnen til at jeg søker om økonomisk støtte er først og fremst å kunne gjøre noe kjekt med barna mine og mannen min», skriver en annen kvinne med brystkreft.

 

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her