Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Kreftformer som kan forebygges, øker mest

Del artikkelen:

– De kreftformene som kan forebygges, er også de som øker mest, melder Kreftregisteret i deres årlige rapport. – Det er spesielt og paradoksalt, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin. Nå håper hun at både enkeltpersoner og samfunnet for øvrig legger enda mer vekt på tiltak som virker forebyggende for kreft.

Les hele saken her

Noe du lurer på?