Er du mann og pårørende, eller kjenner du noen menn som er pårørende til alvorlig syke?

Del artikkelen:

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hamar ønsker å kartlegge behovene til menn som er pårørende til alvorlig syke. Hva slags informasjon eller tilbud trenger de i hverdagen? Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kreftforeningen. Resultatene skal brukes til å utvikle gode og meningsfylte tilbud for menn som pårørende.

Erfaringer fra både Kreftforeningen og Utviklingssenter for hjemmetjenester viser at det er flest kvinner som benytter seg av tilbudene som finnes til pårørende i dag.

Derfor ønsker vi å finne ut mer om menn som pårørende har behov for en annen type tilbud enn det som finnes i dag, og i tilfelle hvilke type tilbud og støtte de ønsker.

Bakgrunn for undersøkelsen:
Sommeren 2015 fikk Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark tilskudd fra Helsedirektoratet. Pengene skulle brukes til å opprette et møtested for menn som pårørende.  I prosjektet samarbeidet de med en gruppe mannlige pårørende.

Gruppen ga utydelige signaler på hva behovene var. Før det ble utvikle konkrete tiltak, ønsker vi derfor å gjøre en undersøkelse i målgruppen for å få et godt bilde av hvilke behov menn som pårørende faktisk har.

Denne undersøkelsen er viktig for oss, siden forskningen er sparsom når det gjelder forskjeller på menn og kvinners reaksjoner og behov når deres nærmeste blir alvorlig syk. Vi håper at så mange som mulig i målgruppen (menn som pårørende) tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen skal gjennomføres som en landsomfattende Questbackundersøkelse og legges ut på Kreftforeningens Facebookside. Du kan også gå inn via denne lenken:

https://response.questback.com/hogskolenihedmark/mennsomparorende/

 

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her