Invitasjon til landsmøte

Del artikkelen:

Lymfekreftforeningen innkaller med dette til landsmøte 6. mai kl. 19.00. På grunn av usikkerheten med koronavirus avholdes landsmøte digitalt, på plattformen Zoom.

For deg som ikke er kjent med Zoom, er dette en videokonferansetjeneste som gjør at man kan både se og høre hverandre. Man kan bruke pc, mac, smarttelefon eller nettbrett. Tjenesten tillater deling av dokumenter og bilder. Det blir også mulig med digital avstemning.

For å delta må man ha en egen e-postadresse som man melder seg på med, og det er også til denne man vil motta lenken til møtet.

Alle som skal delta må melde seg på på forhånd. Klikk her for å melde deg på.

Frist for påmelding er 22. april.

Dersom flere fra samme husholdning skal delta må det oppgis eget navn og egen unik e-postadresse ved påmelding.

Saker som ønskes tatt opp på landsmøte må være landsstyret i hende senest 25. mars. Skriv til post@lymfekreft.no

Sakslisten for landsmøte er som følger:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av sakslisten
 4. Årsmelding og orientering av denne
 5. Årsregnskap og godkjenning av dette
 6. Hovedstyrets budsjett
 7. Andre saker til behandling
 8. Fastsettelse av kontingenter
 9. Valg:
  1. Leder til hovedstyret
  2. Medlemmer til hovedstyret
  3. Fire medlemmer til valgkomitéen
  4. Revisor

Noen dager i forkant av landsmøte vil vi invitere til et test-møte slik at de som ønsker kan sjekke at de får det til.

Sakspapirer sendes ut til påmeldte landsmøtedeltakere 14 dager før landsmøte.

Dersom du har spørsmål angående landsmøte kan du ta kontakt med oss på post@lymfekreft.no eller på tlf 23 90 50 08.

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her