Innkalling til landsmøte

Del artikkelen:

Lymfekreftforeningen innkaller med dette til landsmøte fredag 3. mai kl. 18.00 på Sundvolden hotell.

Saker som skal behandles er:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av saksliste
4. Årsmelding og orientering av denne
5. Årsregnskap og godkjenning av dette
6. Hovedstyretsbudsjett
7. Andre saker til behandling
8. Fastsettelse av kontingenter
9. Valg:
a) Leder til hovedstyret
b) Medlemmer til hovedstyret
c) Fire medlemmer tilvalgkomitéen
d) Revisor

Adgang til landsmøtet har de medlemmene som har betalt årskontingenten for inneværende år. Innkallelse med saksliste kunngjøres per internett senest 1 måned før landsmøtet. Sakspapirer gjøres tilgjengelig til påmeldte landsmøtedeltakere senest 14 dager før landsmøtet.

Velkommen til landsmøte!

 

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her