Innkalling til landsmøte 5. mai

Del artikkelen:

Lymfekreftforeningen innkaller med dette til landsmøte fredag 5. mai kl. 18.00 på Holmenkollen Park Hotel.

Sakslisten for landsmøte er som følger:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av sakslisten
 4. Årsmelding og orientering av denne
 5. Årsregnskap og godkjenning av dette
 6. Hovedstyrets budsjett
 7. Andre saker til behandling
 8. Fastsettelse av kontingenter
 9. Valg:
  1. Leder til hovedstyret
  2. Medlemmer til hovedstyret
  3. Fire medlemmer til valgkomitéen
  4. Revisor

Forslag til endringer i vedtektene må være hovedstyret i hende senest 6 uker før landsmøtet, dvs senest 24. mars.

Aktuelle saksdokumenter sendes ut til påmeldte til landskonferansen 14 dager før landsmøte. Landsmøte avholdes i forbindelse med landskonferansen. Ønsker du å delta på landsmøte (og ikke landskonferansen) kan du ta kontakt med sekretariatet på post@lymfekreft.no.

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her