Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Innkalling til landsmøte

Del artikkelen:

Lymfekreftforeningen innkaller med dette til landsmøte fredag 6. mai kl. 18.00 på Scandic Hotel Lillehammer.

Sakslisten for landsmøte er som følger:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av sakslisten
 4. Årsmelding og orientering av denne
 5. Årsregnskap og godkjenning av dette
 6. Hovedstyrets budsjett
 7. Andre saker til behandling
 8. Fastsettelse av kontingenter
 9. Valg:
  1. Leder til hovedstyret
  2. Medlemmer til hovedstyret
  3. Fire medlemmer til valgkomitéen
  4. Revisor

Aktuelle saksdokumenter sendes ut til påmeldte til landskonferansen 14 dager før landsmøte. Ønsker du å delta på landsmøte (og ikke landskonferansen) kan du ta kontakt med sekretariatet på post@lymfekreft.no.

Noe du lurer på?