Informasjonskampanje om DLBCL

Del artikkelen:

Vår samarbeidspartner Roche ønsker å lage en informasjonskampanje om diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) og søker i den forbindelse 4-7 personer som tidligere er behandlet for DLBCL.

Hensikten er å øke kunnskap og bevissthet rundt sykdommen, og om menneskene som har hatt dette og hvordan livet etter en alvorlig kreftdiagnose oppleves.

De planlegger to typer prosjekter:

1) Pasientsitater som skal brukes på hjemmesiden, brosjyrer og i annet materiale mot helsepersonell.
2) Filmsnutt(er) på ca 3 min for å få frem hvordan det opplevdes å få en alvorlig diagnose og hvordan livet etter behandling er. Filmen(e) vil bli brukt i møte med helsepersonell, i sosiale media og på hjemmesiden.

Til det første prosjektet ønskes 3-5 tidligere pasienter og pårørende, både kvinner og menn. En sykepleier vil stå for intervjuene som vil foregå pr tlf, personlig møte eller e-post. Målet er å få frem pasientens/ pårørendes perspektiv og tanker på hvordan det var å få diagnosen, hvordan det var å stå nær noen med en alvorlig diagnose, om livet har endret seg og evt hvordan det har endret seg.

Til det andre prosjektet ønskes en mann som tidligere har hatt DLBCL i alderen 55-70 år. Et lite filmteam vil følge personen gjennom en vanlig dag i vedkommendes liv. Mannen vil bli intervjuet om sykdommen: om hvordan han opplevde å få en alvorlig diagnose, hvordan han lever etter behandling, om livet har endret seg og i så fall hvordan. Dette vil bli redigert ned til ca. 3 min. Dersom mulig ønsker de å lage samme type film fra en kvinnes perspektiv.

Dersom du ønsker å bidra til dette prosjektet, eller dersom du ønsker mer informasjon før du tar en beslutning, ta kontakt med sekretariatet i Lymfekreftforeningen på post@lymfekreft.no

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her