Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Verdens lymfomdag 15. september

Del artikkelen:

For å markere verdens lymfomdag, og samtidig forsøke å sette fokus på de noe yngre medlemmene i foreningen, arrangerer foreningen en Opplevelseshelg.

Dette blir en helg med flere spennende aktiviteter som man vanligvis ikke ville hatt anlending til å delta i. Vi har satt sammen et spennende program som begynner på ettermiddag den 14. september og avsluttes med en bedre lunsj søndag ettermiddag. Det hele skjer i vakre naturomgivelser i Kristiansand og omegn.

Helgen var opprinnelig tenkt for medlemmer i aldersgruppen 18 til 45 år, men på grunn av etterspørsel er aldersgruppen utvidet til de opp til 50.

Mer informajson kan leses på denne siden.

Noe du lurer på?