Spørsmål i Stortinget

Del artikkelen:

Freddy de Ruiter (AP) har sendt et skriftlig spørsmål til Høie om lymfeødem.

Spørsmål: Svært mange mennesker plages mye av lymfeødem dette gir seg utslag i kraftige smerter og bl.a. omfattende hevelser i store deler av kroppen. Behandlingstilbudet til denne pasientgruppa er dårlig og preges dessuten av manglende kompetanse. Det er stort sett fysioterapeuter med lymfeødem kompetanse som mestrer dette og disse er det få av.

Hvordan vil statsråden sørge for at denne pasientgruppa gis et tilfredsstillende behandlingstilbud og oppfølging både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten?

I svaret fra Høie informerer han om arbeidet som gjøres for disse pasientene, blant annet som en oppfølging av kreftstrategien; …For å styrke behandlingstilbudet til denne pasientgruppen, og del av arbeidet med Nasjonal kreftstrategi 2013-2017, har Helsedirektoratet nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider anbefalinger for behandling av seneffekter og rehabilitering av kreftpasienter, inkludert lymfødembehandling. Arbeidet forventes ferdigstilt innen utgangen av 2015.

I tillegg vil Helsedirektoratet, som en del av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling utarbeide en veileder for fysioterapi til kreftpasienter der det også gis anbefalinger om lymfødembehandling. Arbeidet forventes ferdigstilt innen utgangen av 2015.

Hele svaret finner du her.

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her