Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Studentmedlemskap

Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året

Rett til studentmedlemskap har alle som har eller har hatt lymfekreft, deres pårørende og andre interesserte som er registrert ved en utdanningsinstitusjon.

Det er redusert medlemskontingent 2023 fra 1.september og ut året.

kr 100.00

Noe du lurer på?