Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Ønsker du hjelp til å sette ord på hva du føler?

Del artikkelen:

Vi tilbyr nå muligheten til å bli med i digitale samtalegrupper, der du, ved hjelp av profesjonell veileder, får muligheten til å sette ord på noe av det du føler på, og bli en bedre samtalepartner.

Gruppene vil bestå av minimum 4 og maksimum 7 personer. Deltakerne møtes digitalt, ca halvannen time annenhver uke.

Vi forsøker å tilpasse gruppene slik at man treffer andre i så lik situasjon som en selv. Grupperingene er som følger:

  • gruppe for yngre lymfekreftrammede i alderen 18-45 år
  • gruppe for lymfekreftrammede over 45 år
  • gruppe for nydiagnostiserte (innenfor de siste 18 mnd)
  • gruppe for pårørende

Se denne siden for mer informasjon og påmelding.

Noe du lurer på?