Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Ny behandling mot Non-Hodgkins lymfom

Del artikkelen:

En ny antistoff-behandling har vist seg å gi en betydelig bedre overlevelse uten sykdomsprogresjon hos pasienter med non-Hodgkins lymfom, melder Kræftens Bekæmpelse i Danmark. Behandlingen gir håp til pasienter som ikke har nytte av vanlig behandling.

Les hele saken her

Noe du lurer på?