Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling

Del artikkelen:

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, ble opprettet i 2005 for å forske på seneffekter etter kreftbehandling og for å formidle kunnskap om seneffekter til pasienter, helsepersonell og helsemyndigheter.

I all hovedsak mottas pasienter som en del av pågående studier.

Overordnet er målet for Kompetansetjenesten å bidra til å fremme best mulig helse blant kreftoverlevere. Kompetansetjenesten har 3 fast ansatte. I tillegg arbeider 3 forskere, 1 overlege (50%) og 12-15 phd- og postdoc stipendiater ved kompetansetjenesten.

Enhetsleder er dr.med. Cecilie E. Kiserud.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling her.

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her