Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling

Del artikkelen:

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, ble opprettet i 2005 for å forske på seneffekter etter kreftbehandling og for å formidle kunnskap om seneffekter til pasienter, helsepersonell og helsemyndigheter.

I all hovedsak mottas pasienter som en del av pågående studier.

Overordnet er målet for Kompetansetjenesten å bidra til å fremme best mulig helse blant kreftoverlevere. Kompetansetjenesten har 3 fast ansatte. I tillegg arbeider 3 forskere, 1 overlege (50%) og 12-15 phd- og postdoc stipendiater ved kompetansetjenesten.

Enhetsleder er dr.med. Cecilie E. Kiserud.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling her.

Noe du lurer på?