Mestringskurs i 8 moduler – hjemme fra din egen stue

Del artikkelen:

Bli med på en unik rehabiliteringsmulighet med dette mestringskurset i webinarformat. Kurset består av 8 moduler med ulike tema. Webinarene går live, på platformen Zoom, slik at det blir god mulighet for spørsmål og diskusjon med foredragsholderne. Hvert webinar varer i ca én time. Det blir også tatt opptak slik at man kan se de om igjen i etterkant, eller dersom tidspunktet ikke passer.  

Første modul starter i oktober og deretter blir det én modul i måneden frem til mai. 

Kurset avsluttes med en helgesamling i begynnelsen/ midten av juni 2021. 

Kurskalenderen ser du her: 

14. oktober – Mestring i hverdagen v/ Cato Zahl Pedersen
11. november – Seneffekter etter lymfombehandling v/ Stein Kvaløy
9. desember – Hvordan få i seg riktig mat i en hektisk hverdag m/ Tine Sundfør
13. januar – Samliv og seksualitet v/ Margrethe Wiede Aasland
10. februar – Hvordan kommunisere godt med sine nærmeste og sette ord på vanskelige følelser v/ Peder Kjøs
10. mars – Fysisk aktivitet – hvorfor det er viktig og hvordan kommer jeg i gang v/ Ingvild Amundsen
14. april – Fatigue – hva er det og hvordan forholder jeg meg til det? v/ Alexander Fosså
19. mai – Veien tilbake til arbeidslivet v/ Heidi Engelkor
TBA – 2 dagers helgesamling

Det er plass til 50 deltakere og det er førstemann til mølla. Plassbegrensningen skyldes at kursopplegget avsluttes med en fysisk samling en helg før sommeren 2021. Samlingen vil finne sted på Østlandet.  

Kursavgiften er kr. 1000. Medlemmer foreningen får halvpris. Kursavgiften dekker tilgang til webinarene, kursmateriell og reise og opphold ifm avslutningssamlingen.  

Vi åpner for påmelding allerede nå. SIKRE DIN PLASS HER! 

Påmeldingsfristen er 10. september (så fremt det er ledige plasser).

__________________________________________

Her kan du lese mer om foredragsholderne:

Cato Zahl Pedersen Etter en høyspentulykke som tretten-åring snudde livet seg for den pianospillende odelsgutten. Han så at det var ikke bare ham som endret seg, men omgivelsene forholdt seg også annerledes til en som var «annerledes». 

Han har bevisst drevet en «Funksjonskamp» siden ulykken. Det har ført til 13 gullmedaljer i Paralympics (1980-94), ekspedisjon til Sydpolen (1994), Cho Oyu (8.201 moh) i 2005 og Mount Everest (8.650 moh) i 2007. 

For andres mestringsopplevelser har han bidratt til etablering og tre års ledelse av CatoSenteret – et senter for egen mestring i rehabilitering. Han har vært prosjektleder for «Gode hoder i arbeid». Et prosjekt eiet av Abelia/NHO med hensikt å bidra til et større mangfold i arbeidslivet. 

Nå jobber han som coach i Olympiatoppen. 

Cato vil lede dere gjennom den første modulen «Mestring i hverdagen».


Stein Kvaløy er professor, spesialist i onkologi og tidligere forskningsleder i Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon ved Oslo universitetssykehus. Han er tilknyttet Avdeling for kreftbehandling ved universitetet i Oslo.

Som spesialist på lymfekreft var han i mange år leder for Lymfomenheten for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte.

Stein var med og startet både Norsk og Nordisk Lymfomgruppe i sin tid.

Stein vil lede dere gjennom modulen “Seneffekter etter lymfombehandling”.


Alexander Fosså er onkolog, hematolog og overlege ved Lymfomprogrammet ved OUS Radiumhospitalet. Han er en av landets fremste eksperter på lymfekreft på lymfekreft, og er spesielt opptatt av problematikken rundt fatigue. Han var initiativtaker til opprettelsen av foreningen i 2007, og regnes derfor på mange måter som foreningens «far».  

Alexander vil lede dere gjennom modulen «Fatigue – hva er det og hvordan forholder jeg meg til det».


Peder Kjøs er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet som psykolog i rusomsorgen, barnevernet, psykiatrisk sykehus og i privatpraksis, og som veileder og kursholder for psykologer i videreutdanning. Peder er fast spaltist i VG og hyppig bidragsyter i flere medier. Han var terapeut i NRK sin TV serie Jeg Mot Meg i 2016 og 2018, og i podcasten Hos Peder fra 2018.  

Peder vil lede dere gjennom modulen «Hvordan kommunisere godt med sine nærmeste og sette ord på vanskelige følelser».


Ingvild Vernum Amundsenhar jobbet innen kreftfeltet siden 2008, først ved Livshjelpssenteret på Lovisenberg Diakonale sykehus, og siden 2013 ved Pusterommet i Kreftklinikken på Oslo universitetssykehus. Ingvild er spesialfysioterapeut og har en master fra Oslo Met i Rehabilitering og habilitering. Masteroppgaven var en kvalitativ studie som tok for seg motivasjon og hvilke forhold som underbygger varig treningsmotivasjon etter kreftbehandling. Ingvild er i tillegg lymfødemterapeut og MediYoga instruktør.  


Margrethe Wiede Aasland er spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder, forfatter, pedagog, veileder og terapeut. Hun har en utstrakt pedagogisk utdannelse sammenfattet av lærerutdannelse kombinert med karakteranalytisk terapi psykodrama og sexologi. Til daglig jobber hun ved Institutt for klinisk sexologi og terapi. Noen av utfordringene hun møter er lystproblemer, smerter ved samleie, lubrikasjonsproblemer for å nevne noen. Margrethe vil lede dere gjennom modulen «Samliv og seksualitet». 


Heidi Engelkor er utdannet sosionom med fordypning i arbeidsliv og inkludering. Hun har tidligere jobbet som ungdomsveileder i NAV, som blant annet innebar å hjelpe ungdom og unge voksne ut i arbeidslivet, i tillegg til økonomisk rådgivning og veiledning i NAV sine ytelser. I dag er Heidi rådgiver i Ung Kreft hvor følger opp unge kreftrammede, pårørende og etterlatte. Hun har god oversikt over hvilke rettigheter som gjelder i arbeidslivet, og jeg har mange gode råd som kan hjelpe kreftrammede i alle aldre ut i arbeid. Heidi vil lede dere gjennom modulen «Veien tilbake til arbeidslivet».


PRAKTISK INFO 

Påmeldingsfristen er 10. september, så fremt det er ledige plasser. Vi har en maks kapasitet på 50 deltakere. 

Kursavgiften er kr 1000. Som medlem i Lymfekreftforeningen får du halv pris. Kursavgiften dekker tilgang til webinarene, kursmateriell og en samling i juni.  

Webinarene vil kjøres på plattformen Zoom. Du behøver en pc/ mac/ nettbrett og nett tilgang. Ellers ingen krav til teknisk kompetanse – du vil ellers få rikelig med bistand til å koble deg opp. 

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. 

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her