Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Lymfekreftbladet 2/2017

Del artikkelen:

Nå ligger Lymfekreftbladet nr. 2 2017 ute!

Se den elektroniske versjonen av bladet her. 

Ved utgivelsen av Lymfekreftbladet nummer 1 bestemte foreningen seg for å gjøre en viktig endring av utsendelse av bladet. Denne endringen var å benytte en elektronisk versjon av bladet til alle medlemmer som har mulighet til å motta bladet per e-post.

Elektronisk utsendelse sparer foreningen store kostnader, og vi håper dere liker det!

Noe du lurer på?