Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

LHL-klinikken Røros (Sør-Trøndelag)

Del artikkelen:

Mange som er på kreftrehabilitering har behov for å komme seg etter langvarig sykdomsforløp og krevende behandlinger. Det er viktig å finne balansen mellom aktivitet og hvile, derfor er restitusjon og rekreasjon viktige elementer på LHL-klinikkene Røros. Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom LHL, Kreftforeningen, St. Olavs Hospital/NTNU og Helse Midt-Norge RHF.

Les mer om tilbudet her.

Noe du lurer på?