Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

LHL-klinikken Nærland (Rogaland)

Del artikkelen:

Mange trenger hjelp til å vende tilbake til en mest mulig normal tilværelse etter kreftsykdom, og forskning viser at informasjon og fysisk aktivitet kan bedre livskvaliteten til kreftpasienter. Derfor er rehabilitering en viktig del av kreftbehandlingen.

En helhetlig tilnærming har som mål å bidra til økt innsikt og kjennskap til egen helse, og å bidra til større selvinnsikt og motivasjon, økt arbeidsevne og livskvalitet. Oppholdet skal på best mulig måte legge til rette for at du skal ivareta ditt funksjonsnivå, både fysisk, psykisk og sosialt.

Ler mer om tilbudet her.

Noe du lurer på?