Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Kysthospitalet Stavern, SiV (Vestfold)

Del artikkelen:

Målet med rehabiliteringsoppholdet etter gjennomført behandling for lymfekreft er å oppnå økt livskvalitet og bedret mestring i hverdagen gjennom økt kunnskap, individuell veiledning og trening. Mange som har gjennomgått behandling for høygradig, maligne lymfomer sliter med ettervirkninger av kreftbehandlingen. Plagene kan være av fysisk, psykisk eller sosial art.

 

Les mer om tilbudet her.

Se film fra Kysthospitalet:

Noe du lurer på?