Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

«Kreft-hva nå?»-kurs for de som har eller har hatt lymfekreft

Del artikkelen:

Montebellosenteret sin kursplan for 2018 er ferdig og  de har satt opp «Kreft-hva nå?»-kurs for de som har eller har hatt lymfekreft  2 ganger i 2018. Første kurs arrangeres 16. – 23. februar.

Etter å ha deltatt på trinn 1 kurs «Kreft-hva nå?» kan man søke på trinn 2 og trinn 3 temakurs. Vi har  stor bredde i tema. Visste du at Helfo vanligvis godkjenner for inntil 4 ukers opphold ved Montebellosenteret pr år?
Dette betyr at pasienten kan søke flere ganger i året om kursopphold.  Familiekurs – Kreftsyke foreldre kan evt. søkes direkte. Hovedtema er barn som pårørende.

 

Kursoversikt 2018 finner du her på våre nettsider.

Noe du lurer på?