Innkalling til landsmøte 3. mai

Del artikkelen:

Det innkalles med dette til landsmøte i Lymfekreftforeningen, som avholdes fredag 3. mai kl. 18.00, på Scandic Ørnen, Bergen.

Adgang til landsmøte har de medlemmene som har betalt årskontingenten for inneværende år. Ved avstemning på landsmøtet har alle fremmøtte medlemmer stemmerett.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av saksliste
4. Årsmelding og orientering av denne
5. Årsregnskap og godkjenning av dette
6. Hovedstyrets budsjett
7. Andre saker til behandling
8. Fastsettelse av kontingenter
9. Valg:
a. Leder til hovedstyret
b. Medlemmer til hovedstyret
c. Fire medlemmer til valgkomitéen
d. Revisor

Sakspapirer vil bli sendt ut senest 14 dager før møtet til påmeldte deltakere.
Har du spørsmål, eller ønsker å delta på landsmøte uten å delta i landskonferansen, ta kontakt med sekretariatet: post@lymfekreft.no

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her