Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Innholdet er viktigere enn plasseringen

Del artikkelen:

Artikkel fra Dagens Medisin 03.11.2018 skrevet av Tove Nakken, leder av Brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus HF, om utvikling og plassering av sykehusene i Oslo.

Les hele artikkelen her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/11/03/innholdet-er-viktigere-enn-plasseringen/

Noe du lurer på?