Forskning: Ny metode kan få flere eldre til å tåle kreftbehandling

Del artikkelen:

Forskningsseksjonen i Kreftforeningen publiserer populærvitenskapelige artikler om forskere som de finansierer. De har nå publisert en artikkel om doktorgradsstipendiat Nina Ommundsen sin forskning på kreftbehandling av eldre pasienter – en klinisk observasjonsstudie av pasienter med kreft i tykk- og endetarm. Men sannsynligvis vil resultatene kunne trekke paralleller til eldre pasienter med andre kreftformer også.

Les mer her.

Noe du lurer på?