Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Cellegift gjør mer skade enn nytte mot slutten av livet

Del artikkelen:

Amerikansk forskning viser at cellegift kan redusere livskvaliteten uten å gi noen helsegevinst for kreftpasienter i sluttfasen av behandlingen.
Les hele saken her (nrk.no)

Noe du lurer på?