Brukermedvirkere til forskningsprosjekt etterlyses

Del artikkelen:

Hanne Bersvendsen, overlege ved universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), etterlyser brukermedvirkere til et forskningsprosjekt. Prosjektet skal se på sammenhengen mellom lymfekreft og seksualitet hos pasienter som har gjennomgått høydosebehandling.

Hun søker én mann og én kvinne. Korrespondansen vil hovedsaklig foregå pr tlf og e-post så du kan komme fra hele landet.

I dette prosjektet vil det være aktuelt å:

  •  samtale omkring innfallsvinkler til seksuell helse. Hva mener brukerne det er viktig å undersøke ut fra det datamaterialet vi har.
  • lese gjennom foreløpige og endelig manuskript  til artikkel. Komme med innspill på dette.

Det er ingen økonomiske goder ved å delta, men brukerrepresentanten blir verdsatt under «acknowledgements» i den endelige artiekklen.

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen og ønsker å delta kan du skrive en epost til post@lymfekreft.no så formidler vi det videre til Hanne.

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her