Landskonferanse 2023

Det er med stor glede og forventning at vi inviterer til landskonferanse i 2023. Vi trives godt i naturfylte omgivelser og ønsker deg velkommen til Oslos tak og Holmenkollen Park hotell.

Meld deg inn og støtt vårt arbeid for bedre og raskere behandling og oppfølgning av lymfompasienter.