Brev til OUS: Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Del artikkelen:

Share on facebook
Share on twitter

Lymfekreftforeningen sendte den 15. mai 2015 et brev til administrerende direktør OUS vedrørende nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Brevet er sendt med kopi til både Helsedept., Styret i Helse SørØst, Radiumhospitalets venner, Kreftforeningen, alle pasientforeningene tilsluttet Kreftforeningen m.fl.

Les brevet her.

Noe du lurer på?