KALENDER

13. september 2014

LFK Trøndelag inviterer til busstur til Trøndelags Toscana, Inderøy. Les mer

15. september 2014
Markering av "Verdens Lymfomdag. Mer info kommer.

30. september 2014

LFK Oslo og omegn inviterer til medlemsmøte. Les mer

21. november 2014

LFK Oslo og omegn arrangerer julebord. Les mer

Kurs på Lovisenberg Livshjelpsenter våren 2014

Les mer om tilbuet her

Høst 2014
Kurs om Fatuige. Les mer
Tilbud fra Kreftomsorg Rogaland
Les mer her
Hele 2014
Diverse kurs på Montebello-Senteret. Les mer

FINN DITT LOKALLAG!

Lymfekreftforeningen har lokallag flere steder i landet. Lokallagene har mange aktiviteter gjennom året. Finn ditt lokallag her! :-)

Antall nye tilfeller med non-Hodgkins lymfom har vært økende de siste årene, mens antallet Hodgkins lymfom er stabilt.

Les mer: Utbredelse og overlevelse

Alle kontroller bør omfatte anamnese og klinisk undersøkelse, med spesiell vektlegging på lymfekjertelstatus og undersøkelse av hjerte, lunger og magen.

Les mer: Etter behandling

De karakteristiske symptomene på lymfekreft ser man også ved en rekke andre sykdommer. Derfor vil legen først snakke grundig med- og undersøke pasienten for å finne ut om det er andre symptomer eller tegn på lymfekreft.

Les mer: Undersøkelse og diagnose

Behandlingen avhenger av en rekke forhold– spesielt hvilken type lymfekreft man har, hvor utbredt sykdommen er og hvilke symptomer sykdommen har gitt.

Les mer: Behandling

I de fleste tilfeller kjenner man ikke årsaken til lymfekreft. Forskning viser til noen mulige årsaksfaktorer:

Les mer: Årsaker og forebygging

Lymfekreftforeningen. Postboks 8 Sentrum, 0101 OSLO, Besoksadresse: Rådhusgaten 4, 0151 OSLO
Tlf: 22 20 03 90, post@lymfekreft.no