FINN DITT LOKALLAG!

Lymfekreftforeningen har lokallag flere steder i landet. Lokallagene har mange aktiviteter gjennom året. Finn ditt lokallag her! :-)

Antall nye tilfeller med non-Hodgkins lymfom har vært økende de siste årene, mens antallet Hodgkins lymfom er stabilt.

Alle kontroller bør omfatte anamnese og klinisk undersøkelse, med spesiell vektlegging på lymfekjertelstatus og undersøkelse av hjerte, lunger og magen.

De karakteristiske symptomene på lymfekreft ser man også ved en rekke andre sykdommer. Derfor vil legen først snakke grundig med- og undersøke pasienten for å finne ut om det er andre symptomer eller tegn på lymfekreft.

Behandlingen avhenger av en rekke forhold– spesielt hvilken type lymfekreft man har, hvor utbredt sykdommen er og hvilke symptomer sykdommen har gitt.

I de fleste tilfeller kjenner man ikke årsaken til lymfekreft. Forskning viser til noen mulige årsaksfaktorer:

Lymfekreftforeningen. Postboks 8 Sentrum, 0101 OSLO, Besoksadresse: Rådhusgaten 4, 0151 OSLO
Tlf: 22 20 03 90, post@lymfekreft.no