FINN DITT LOKALLAG!

Lymfekreftforeningen har lokallag flere steder i landet. Lokallagene har mange aktiviteter gjennom året. Finn ditt lokallag her! :-)

Antall nye tilfeller med non-Hodgkins lymfom har vært økende de siste årene, mens antallet Hodgkins lymfom er stabilt.

Les mer: Utbredelse og overlevelse

Alle kontroller bør omfatte anamnese og klinisk undersøkelse, med spesiell vektlegging på lymfekjertelstatus og undersøkelse av hjerte, lunger og magen.

Les mer: Etter behandling

De karakteristiske symptomene på lymfekreft ser man også ved en rekke andre sykdommer. Derfor vil legen først snakke grundig med- og undersøke pasienten for å finne ut om det er andre symptomer eller tegn på lymfekreft.

Les mer: Undersøkelse og diagnose

Behandlingen avhenger av en rekke forhold– spesielt hvilken type lymfekreft man har, hvor utbredt sykdommen er og hvilke symptomer sykdommen har gitt.

Les mer: Behandling

I de fleste tilfeller kjenner man ikke årsaken til lymfekreft. Forskning viser til noen mulige årsaksfaktorer:

Les mer: Årsaker og forebygging

Lymfekreftforeningen. Postboks 8 Sentrum, 0101 OSLO, Besoksadresse: Rådhusgaten 4, 0151 OSLO
Tlf: 22 20 03 90, post@lymfekreft.no